Cilinderkoprevisie

De cilinderkop is eigenlijk wel het meest kwetsbare onderdeel van de motor door distributie schade of oververhitting worden eigenlijk de meeste problemen veroorzaakt.

De cilinderkop wordt eerst gedemonteerd en gereinigd waarna de cilinderkop afgeperst wordt om te kijken voor eventuele haarscheurtjes. Vervolgens worden alle componenten (kleppen,geleiders enz.) nauwkeurig opgemeten en waar nodig vervangen, waardoor de diagnose wordt vastgesteld. Klepzetels worden gefreesd voor de juiste afdichting, de cilinderkop kunnen wij ook lpg- en loodvrij geschikt maken.

Een heel belangrijk onderdeel is het vlakken van de cilinderkop dit wordt vaak onderschat, omdat dit nauwkeurig moet gebeuren aangezien er tegenwoordig met de nieuwe mls koppakkingen of tewel de meerlaagse stalen pakkingen gewerkt wordt. Hierna wordt de cilinderkop gemonteerd, geïnspecteerd en afgeleverd.